Re: в Минпрос напишите.

by vitalEye [66 Views] 2010-05-07 16:07:10
In response to: Re: в Минпрос напишите. by Rudbeckie, 2010-05-07 16:05:47

Да врет она все.
Полиция такие заявления без
внимания не оставит.
Reply | Private Reply | Sync | Thread | Like | Useful | Dislike | Trash | Report